Blowerdoortest

Bij een blowerdoortest zuigt een ventilator (de “BlowerDoor”) de lucht uit het gebouw. Daardoor wordt er buitenlucht naar binnen getrokken langs spleten en kieren.
Tijdens een rondgang door het gebouw gaan we dan op zoek naar luchtlekken:

  • met de hand (voelen)
  • met rook (visualiseren)
  • met de thermografische camera (meten)

Het finale resultaat van de BlowerDoortest geeft aan hoeveel lucht er per uur het gebouw binnen komt of buiten gaat. We noemen dit het lekdebiet of de zogenaamde V50 waarde (uitgedrukt in m³/h).
Wanneer we deze V50 waarde delen door het volume van het gebouw kennen we het aantal luchtwisselingen, de n50 waarde. Dit is het aantal keer dat het complete luchtvolume van een gebouw wisselt per uur.